fbpx

programma

 

 9.00 tot 10.00 INFOSESSIES   

 
voor lager onderwijs

Elke dag een spel in de klas.

door Riet Gheysen
SpellenLab VIVES Brugge

Gezelschapsspellen zijn niet weg te denken uit onze cultuur, maar ook in de klas kunnen ze een grote rol spelen. Heel wat reken-, taal- en andere vaardigheden kunnen getraind worden met spellen. Tijdens deze sessie bekijken we kort een aantal spelsystemen van spellen die interessant zijn voor de klaspraktijk.

 

ik schrijf me in →

 

voor lager onderwijs en 1ste graad secundair

Hoe zet ik de talenten van mijn leerlingen op het juiste spoor?

door Sara Kooyman
Het Beroepenhuis vzw

Hoe begeleid je jongeren naar meer zelfkennis en een relevante studie- en beroepskeuze ? Hen oriënteren is niet makkelijk in een complex onderwijslandschap en een steeds veranderende arbeidsmarkt. Bovendien wordt er ook van jou verwacht dat je een verhaal brengt naar de ouders, eventueel in een andere thuistaal. Deze workshop maakt je wegwijs in enkele tools en werkvormen rond talenten en keuzes maken, zoals de bordspelen ‘Talent Verkend’ en ‘De Grote Sprong’. Je ontdekt hoe je leerlingen helpt bij het verwerven van loopbaancompetenties.

 

ik schrijf me in →

  

voor directie-beleidsondersteuners basis- en secundair onderwijs

Pro+ Samen op weg naar een gedragen en kwaliteitsvolle professionalisering.

door Johan Halsberghe
Eekhout Academy vzw

Het instrument PRO+ wil via een reflectie de professionaliseringsnoden bij leerkrachten in kaart brengen. Het professionaliseringsinstrument richt zich zowel op basisonderwijs als secundair onderwijs. Het instrument werkt via drie fasen. De behoefteanalyse m.b.t. de professionalisering gebeurt in fase 1, de spelfase. Hierbij hoort een spelbord met inspiratiekaarten en reflectiefiches rond onderwijsprofessionalisering. Het spel speel je als onderwijsprofessional met andere leden van je schoolteam. In fase 2 en fase 3 worden de gedetecteerde professionaliseringsnoden gekoppeld aan het professionaliseringsbeleid van de school. In deze tweede fase, de actiefase, wordt de informatie die de spelfase naar boven bracht, gebruikt om een professionaliseringsplan op maat van de school op te stellen. M.a.w. in deze fase worden de antwoorden op de spelvragen verwerkt tot concrete professionaliseringsinitiatieven. Een trajectkaart visualiseert de derde fase, de synthesefase, door duidelijk te maken op welke professionaliseringsvlakken de school inzet (en al ingezet heeft).

 

ik schrijf me in →

 

 

  10.30 - 12.00 PLENUM   

 
voor lager onderwijs

Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek.

door Tim Surma
Research Manager ExpertiseCentrum voor Effectief Leren @ Thomas More

Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot een goede les te komen, is het belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. In het boek ‘Wijze lessen : 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ vertalen de auteurs de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de klaspraktijk. De didactische principes zijn gebaseerd op bevindingen uit twee wetenschapsvelden, de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies, en zijn toepasbaar voor leerlingen van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden en voorkennis. In deze keynote wil Tim Surma een breed beeld scheppen van wat effectief lesgeven inhoudt. Hoe leren mensen? Hoe verhoudt kennis zich tot vaardigheden? Welke didactische principes kennen de meeste bewijskracht vanuit onderzoek en praktijk? Hij deelt tal van voorbeelden afkomstig uit verschillende studierichtingen, vakken en leerjaren van het secundair/voortgezet onderwijs.

 

ik schrijf me in →

 

 

  14.00 - 15.00 INFOSESSIES   

 
voor kleuter en eerste graad lager onderwijs

De wondere wereld van wiskunde: patronen.

door Nore Weyns
Researcher KU Leuven

Een goede wiskundige basis is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van kinderen. In de kleuterklas leren kleuters dan ook al veel over getallen, meten en ruimte. Tijdens deze sessie staan we stil bij de rol van patronen in de wiskundige ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheden om met patronen aan de slag te gaan in het kleuteronderwijs. We gaan concreet in op de verschillende soorten patronen en bijhorende activiteiten die al in de kleuterklas aan bod kunnen komen. Je krijgt verschillende praktische tips mee waarmee je meteen in de klas aan de slag kan.

 

ik schrijf me in →

 

voor secundair onderwijs

Word meester van het spel!

door De aanstokerij
Vorming via spel

Ontdek de kracht van spel en hoe je het leerproces van je groep ermee kan versterken. Spelen en leren zijn geen tegengestelden. Integendeel: de combinatie van beiden creëert een krachtige, effectieve leeromgeving. De sterkte van doelgericht onderwijs komt uit het combineren van verschillende methodes. Het gebruik van spel is geen doel op zich, maar een actieve manier om het leren meer gedragenheid en diepgang te geven. Spel brengt namelijk het beste van actief en ervaringsgericht leren samen. Verschillende leerstijlen krijgen hun plaats in een laagdrempelige leervorm. Spel is daarbij de motor die mensen spontaan en met plezier in beweging brengt. Informatie opgedaan via spel blijft beter bij, wordt beter verwerkt en begrepen dan pure informatieoverdracht. Tijdens deze sessie krijg je zicht op actieve tools waarmee je rechtstreeks aan de slag kan met je leerlingen. Samen met de andere deelnemers kan je kiezen uit thema’s zoals samenwerking, communicatie, wereldburgerschap, diversiteit, duurzaamheid… We laten je vooral zelf ervaren, afgewisseld met voldoende kadering en praktische tips.

 

ik schrijf me in →

  

 

  en verder nog 

  • online registreren doe je op www.tools4schools.be
  • welkompakket voor studenten lerarenopleiding
  • een hartelijk onthaal voor iedereen!
  • gratis kinderopvang
  • restaurant 'The Greenhouse' is doorlopend open

 

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

standhouders

5055 m² beursoppervlakte

2395 bezoekers

130 exposanten

KLIK HIER
VOOR MEER
INFO

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte ! Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Tools4Schools.

Tools4Schools

 een organisatie van

 

 &

 

 

 

Registreer je hier  →  

contact

 West-Covo
Kortrijk Xpo
praktische info

woensdag 6 april 2022
van 8.30 uur tot 17.00 uur
Kortrijk Xpo Hal 1
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk (BE)