programma

"samen meer leer-kracht"

 10.15 tot 11.45 PLENUM 

Scholen Slim Organiseren: Anders werken met goesting.

door Tim Van Daele
Tim Van Daele is organisatiedeskundige bij het innovatieplatform Flanders Synergy en
maakt deel uit van het onderwijsteam dat ondertussen meer dan 100 scholen begeleidt in
een traject naar anders werken.
Zijn collega Tom Van Acker is auteur van het boek ‘Scholen slim organiseren, anders werken
met goesting’, Lannoo Campus.

Ons onderwijs staat onder druk: leerlingenpopulaties zijn heel divers, de toekomst is onvoorspelbaar,
het innovatief vermogen van het onderwijs wordt uitgedaagd. Leerkrachten en directies
voelen zich vaak overrompeld door 101 dingen. Hoe gemotiveerd ze ook zijn, ze zeggen vaker het
onderwijs vaarwel.
In een interactieve workshop pleit Tim Van Daele van Flanders Synergy voor een nieuwe organisatiestructuur:
van een bureaucratische onderwijsorganisatie die hiërarchisch en functioneel is
opgebouwd naar een fl exibele en vlakke onderwijsorganisatie waarin multidisciplinaire teams
de voorwaarden kunnen creëren om van leraren sterke, gepassioneerde teamspelers te maken, die voldoende eigen beslissingsvermogen
hebben om greep te krijgen op hun complexe opdracht en de talenten van leerlingen ten volle kunnen
ontplooien.

ik schrijf me in

 9.00 tot 10.00 INFOSESSIES 

 
in Meeting Center - zaal 1
voor lerarenkleuteronderwijs

Samen spelen / Samenspelen – Samen werken / Samenwerken.

door Jasmyn Vandenberghe
Eekhout Academy

Op welke manier kun je een aanbod op maat brengen binnen een 2/3-klas
met het oog op samenwerking, klasverrijking en BC’s?.

ik schrijf me in

 
in Meeting Center - zaal 2
voor leraren basisonderwijs

Co-teachen.

door Peter Van de Moortel
Eekhout Academy

Co-teachen kan een antwoord zijn op de toenemende diversiteit in een klas en in een school.
Het idee om twee professionals samen te brengen en de competenties te bundelen, biedt een leerrendement
voor alle leerlingen en zorgt voor een goed pedagogisch klimaat.
We verkennen volgende inhouden:

  • Co-plannen: Waarom co-teachen? Voorwaarden? Valkuilen? Successen?
  • Co-teachen: Welke vormen? Hoe uitwerken? Hoe begin ik er aan in de klaspraktijk?

ik schrijf me in

 

in Meeting Center - zaal 3
voor leraren secundair onderwijs

Onderwijs voor de 21ste eeuw, we maken er samen werk van!

doorTine Scherpereel
Eekhout Academy

Scholen worden geconfronteerd met complexe veranderingen die een impact hebben op de klasvloer.
In deze sessie bekijken we nieuwe onderwijs- en leermethoden die aansluiten bij de educatieve uitdagingen
van de toekomst.
Inclusie, samenwerkend en onderzoekend leren, kritisch denken, differentiatie, …
en intussen de kwaliteit van ons onderwijs bewaken? Het kan … als we de krachten bundelen!
We bekijken effectieve leerstrategieën en verbindende werkvormen zodat we diversiteit als meerwaarde
in het leerproces kunnen onthalen.

ik schrijf me in

 

  doorlopend op de beursvloer 

De VZW kindertalentenfluisteraar.

Kindertalentenfluisteraar Luk Dewulf en enkele van zijn collega’s stellen de VZW Kindertalentenfluisteraar aan u voor.

Hoe zou het zijn als er in elke gemeente in Vlaanderen en Nederland kindertalentenfluisteraars zouden zijn die kosteloos talentgesprekken aanbieden in de eigen gemeente?
En hoe zou het zijn als elk kind en elke jongere zijn talenten zou leren kennen gedurende zijn schoolloopbaan. Dat is de opzet en de ambitie van de VZW Kindertalentenfluisteraar.
Initiatiefnemers zijn Luk Dewulf (auteur van oa “ik kies voor mijn talent” en “Iedereen talent”) en Els Pronk (www.grootsklein.nl). Ondertussen zijn er al meer dan 300 kindertalentenfluisteraars en bijna elke week groeit de community aan.
Ook diverse scholen zijn reeds kindertalentenfluisteraarschool.
Op deze stand kan je de ganse dag terecht voor een talentgesprek.
Want je kan alleen maar talent van leerlingen ontdekken en ontwikkelen als je zelf in je talent staat.

 

  en verder nog 

  • dit is een FEEST-editie: 20 jaar in Xpo Kortrijk!
  • online registreren doe je op www.tools4schools.be
  • de eerste 1000 die online registreren krijgen een goodiebag aan de inkombalie
  • welkompakket voor studenten lerarenopleiding
  • een hartelijk onthaal voor iedereen!
  • gratis kinderopvang
  • de bar is doorlopend open
  • over de middag is het restaurant open

 

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

standhouders

5055 m² beursoppervlakte

2280 bezoekers

133 exposanten

KLIK HIER
VOOR MEER
INFO

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte ! Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Tools4Schools.

Tools4Schools

 een organisatie van

 

 &

 &

logo serviko

contact

 West-Covo
Kortrijk Xpo
praktische info

woensdag 4 april 2018
van 8.30 uur tot 15.00 uur
Kortrijk Xpo Hal 6
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk (BE)